เรื่องราวของ LGBTQ+ ความหลากหลายทางเพศที่อยู่รอบตัวเรา


เรื่องรราวของ-LGBTQ+

ความหลากหลายทางเพศ หรือ ที่เราเรียกกันว่า “ LGBTQ+ ” ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่เราอยากพาทุกท่านมาเรียนรู้สร้างความเข้าใจ เป็นเรื่องที่สวยงามและมีเสน่ห์ที่โลกใบนี้ได้สรรค์สร้างความหลากหลายในสิ่งต่าง ๆ รวมถึงเรื่องความรัก ความชอบ รวมถึงเรื่องความหลากหลายทางเพศ นับว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่ในปัจจุบันถือกลายเป็นเรื่องธรรมชาติที่โลกทั้งใบต่างยอมรับ วันนี้เราจึงอยากมาแนะนำให้ท่านได้รู้จักกับ เรื่องราวของ ความหลากหลายทางเพศ ให้ผู้ที่กำลังสนใจในเรื่องราวเหล่านี้ได้ทำความเข้าใจ เรียนรู้และยอมรับสิ่งดี ๆ เหล่านี้และเราเองก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจให้แก่สังคมถึงเรื่องราวใหม่ ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา

ภูมิใจในตัวตนร่วมสร้างจุดยืนที่ความหลากหลายทางเพศกลายเป็นเรื่องปกติ

เราเชื่อว่าในปัจจุบันสังคมมีทิศทางที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยอมรับความหลากหลายในสังคมและเพศที่สาม หรือ แม้กระทั่งการยอมรับความเป็นตัวตนของตัวเอง หลายคนอาจมองว่าที่มันเป็นเรื่องที่ปกติตั้งนานแล้ว แต่ที่จริงแล้วมุมมองต่าง ๆ พึ่งจะมีการเปลี่ยนไปมาไม่กี่สิบปี เนื่องจากในสมัยก่อนการเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศค่อนข้างจะไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมมากเท่าที่ควรจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย การใช้ชีวิตในสังคมทั้งโรงเรียน ที่ทำงาน รวมถึงครอบครัวเองก็อาจพบเห็นบ่อย ๆ ว่าสมัยก่อนมีหลายครอบครัวคิดว่าความหลากหลายทางเพศเป็นปัญหา แต่ในปัจจุบันเราก็แทบจะไม่เห็นปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้น

ความหลากหลายทางเพศกับทางเลือกชีวิตที่เรามีสิทธิ์กำหนดเอง

ความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลที่เราทุกคนควรได้รับ เรามองว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะเป็นเรื่องปกติของสังคมที่ทุกคนจะสามารถแสดงออกถึงตัวตนของตัวเองได้เต็มที่ โดยที่ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะแสดงออก การเลือกทางเลือกให้ชีวิตแก่ตัวเองเป็นอีกส่วนหนึ่งที่อาจเติมเต็มให้แก่ชีวิตของทุก ๆ คนได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ การแสดงออกในการใช้ชีวิตประจำวัน การแต่งตัว การฟังเพลง หรือ ไลฟ์สไตล์ทุกอย่างควรจะเป็นเรื่องส่วนตัวที่สามารถนำออกมาแสดงให้เห็นได้ โดยที่ทุกคนมองว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะฉะนั้นหากว่าใครมีของก็ไม่ควรกดดันตัวเอง หรือ ปกปิดเพราะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือก

การส่งเสริมเรื่องการยอมรับความหลากหลายทางเพศในสถาบันครอบครัว

นับว่าความแตกต่างในอดีตและปัจจุบันนั้นต่างกันราวฟ้ากับเหว การสร้างความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศเกิดขึ้นในสถาบันครอบครัวมากยิ่งขึ้นและแน่นอนว่านับเป็นเรื่องที่ดี หากเราย้อนมองกลับไปในอดีตเราจะเห็นได้ทั้งทางละครโทรทัศน์ หนังภาพยนตร์ หรือ รอบ ๆ ตัวของเราเอง ว่ามีการไม่ยอมรับในครอบครัวเกิดขึ้นหากมีคนในครอบครัวเกิดมีความหลากหลายทางเพศ หรือ เป็นเพศที่ 3 ทำให้เกิดปัญหาทั้งเรื่องความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจ แต่ในยุคนี้เกิดการยอมรับในสถาบันครอบครัวมากขึ้น เกิดการพูดคุยสร้างความเข้าใจและยอมรับรวมไปถึงเกิดการส่งเสริมถึงการมีตัวตนของความหลากหลายทางเพศ

สิ่งที่เราทุกคนควรเข้าใจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องเพศทางเลือก

มีหลายอย่างที่หลาย ๆ คนอาจยังไม่เข้าใจถึงเรื่องความหลากหลายทางเพศ หรือ อาจเข้าใจผิด ๆ อยู่บ้างในบางส่วน เราจึงอยากมาแนะนำให้ทุกท่านได้สร้างความเข้าใจใหม่ ๆ กับข้อเท็จจริงในเรื่องของเพศทางเลือก

  1. การเป็นบุคคลที่มีเพศทางเลือกไม่ถูกระบุให้เป็นเรื่องโรคที่ต้องรับการรักษา
  2. บุคคลที่เป็น LGBTQ+ นับว่าเป็นพลเมืองและมีสิทธิ์เท่าเทียมกับเราทุกประการ
  3. มีประเทศมากมายทั่วโลกที่มีกฎหมายให้ทุกองค์กรเพิ่มเพศทางเลือกลงในช่องระบุเพศ
  4. การไม่ฝักใฝ่ทางเพศ หรือ การไม่รู้สึกถึงการดึงดูดทางเพศเป็นส่วนหนึ่งของ LGBTQ+

ความหลากหลายทางเพศมีอยู่จริงและเป็นสิ่งที่เราควรเข้าใจ

หากท่านได้อ่านจนจบท่านจะเห็นได้ว่า ความหลากหลายทางเพศ เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราเป็นอย่างมากและเราควรเคารพถึงสิทธิ์ทางเลือกสำหรับการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นของตัวเองและผู้อื่น โลกนี้จะสามารถขับเคลื่อนไปด้วยความเข้าใจและความหลากหลายจะช่วยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้ชีวิตของเราได้ตลอดเวลา