หมวดหมู่: LGBTQ

เรื่องราวของ LGBTQ+ ความหลากหลายทางเพศที่อยู่รอบตัวเราเรื่องราวของ LGBTQ+ ความหลากหลายทางเพศที่อยู่รอบตัวเรา

ความหลากหลายทางเพศ หรือ ที่เราเรียกกันว่า “ LGBTQ+ ” ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่เราอยากพาทุกท่านมาเรียนรู้สร้างความเข้าใจ เป็นเรื่องที่สวย

LGBTQ สงสัยหรือไม่ทำไมถึงต้องเรียกแบบนี้LGBTQ สงสัยหรือไม่ทำไมถึงต้องเรียกแบบนี้

มาเริ่มรู้จักสังคมที่มีคำว่าหลากหลายทางเพศมาเป็นตัวกำหนดหรือที่เรียกและรู้จักกันโดยทั่วไปว่า LGBTQ โดยทางองค์การอนามัยโลกได้มีการจัดประเภทของ